Det regner med diamanter og krystaller – den ny tids frekvenser

Diamantbevidsthed – den ny tid

Den bevidsthed vi træder ind i nu i det, der betegnes som den ”nye tid”, kaldes også for diamantbevidsthed. Det gør den fordi denne ny tids energier består af en række ekstremt højfrekvente energier som sendes fra forskellige områder, planeter og civilisationer i universet til Jorden, som gør det muligt for os mennesker at stige i bevidsthed, også kaldet acsension/opstigning.

Disse energier kaldes krystal og diamantenergier og består dels af en række energilyskoder, dels bølger af energi med hver deres farvefrekvens og kvalitet, som har til formål at vække vores egne indbyggede diamant og krystalkoder, som er indlejrede i vores menneskelige DNA og energifelt.

Disse iboende koder har ligget i dvale i mange tusinder siden af år, formentlig siden Atlantis, og har ventet på at blive aktiveret. Det bliver de nu, hvor vi er klar til at træde ind i den ny tid, og dermed stige i bevidsthed. Mange kalder det aktivering af vores diamantlyskrop.

I hele denne opstigningsproces, som vi alle er en del af, hvad enten vi er bevidste om det eller ej, sker der det, at vi hver især stille og roligt integrerer disse nye og meget højfrekvente diamant og krystalenergier i vores lyskrop dvs. aura og chakraer og i hele det samlede energisystem. I denne proces sker der også det, i den fysiske krop, at vi går fra at have kulstofbaserede celler til det, der hedder siliciumbaserede celler, også kaldet krystalinske celler. Dette sker, for at vi kan rumme og holde de mange nye og kraftige energier i vores fysiske krop.

Energierne er med til at højne vibrationen i os mennesker, hvilket sker, når vi integrerer dem i vores lyskrop ,  og samtidig aktiverer de iboende diamant og krystalkoder i vores energisystem. Dette øger vibrationen i vores samlede energifelt som mennesker, fordi, vores lyskrop påvirker den fysiske krop. Dette er blandt andet også grunden til, at så mange mennesker påvirkes fysisk af deres ascensionproces, fordi det er ekstremt hårdt for den fysiske krop, at vænne sig til de meget høje vibrationer og frekvenser, som den ny tids energier består af.

 

Den fysiske krop har brug for tid, til at vænne sig til de nye energier, og der sker samtidig en udrensning af de lavere og tungere vibrationer, vi har været præget af, og som vi har været vant til at bære rundt på. Rigtig mange mennesker oplever forskellige fysiske symptomer, men også følelsesmæssig og mental ustabilitet i ascensionprocessen, fordi kroppen og systemet renser ud i alle de lavere vibrerende lag, for at gøre plads til de nye energier med højere vibrationer og frekvenser. Man kan også sige, at vi slipper mørket i os selv og tillader lyset at komme ind.

De lave energier i os selv består af negative følelses og tankemønstre baseret på fx frygt, angst, vrede, sorg, jalousi, grådighed, begær, m.fl., som vi bærer i os på grund af forskellige oplevede traumer gennem mange liv. Det tager som regel lang tid at slippe disse ofte fast indgroede dele af vores bevidsthed og ikke mindst vores underbevidsthed. Det er derfor en ascensionproces tager tid og ikke bare kan ske på kort tid. Der er ofte mange lag, vi skal igennem og meget, der skal slippes, før vi kan stige i bevidsthed.

Derudover kan den fysiske krop og vores samlede energisystem ikke holde til, at det går for hurtigt. Det kan vi faktisk blive syge af. Det er blandt andet også derfor, at mange oplever, at deres opstigningsproces sker i perioder, hvor det nogle gange rykker hurtigt, og der sker en masse, mens i andre perioder, står det stille. Dette er ofte fordi, kroppen og systemet lukker ned, for at kunne følge med. I disse mere stille perioder integrerer kroppen de nye energier og afbalancerer sig og forener sig med dem, og når dette er sket, er vi igen klart til at integrere flere og nye frekvenser.

Da det netop ofte er hårdt for kroppen at integrere de mange nye frekvenser og vibrationer, er det ekstremt vigtigt, at du er god ved dig selv i din ascensionproces ved at sørge for at få rigeligt med hvile, sund og nærende mad, tilpas med bevægelse og ikke mindst sørge for en solid jordforbindelse ved fx at være meget i naturen og eller lave groundingøvelser.

Det handler i alt sin enkelhed om at vi skal trække himlen ned på Jorden, og det gør vi netop ved at integrere de mange nye energier i vores fysiske krop, således at vi bliver i ét med Universet, vores egen sjæl og højere selv, vores sind samt den fysiske krop. Når denne proces fuldendes, og vi bliver én samlet bevidsthed, fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt, stiger vi ekstremt meget i vores samlede vibration og bliver i stand til at leve langt mere efter vores sjæl og vores højeste guddommelige livsformål og potentiale, fordi sjælen i denne proces skubber egoet mere og mere til side og indtager den primære plads i vores bevidsthed.

Diamantenergier

Gennem det sidste halv andet års tid har spirit med jævne mellemrum indviet og initieret mig i flere af den ny tids diamantenergier.  Indvielsen sker i meditative tilstande, hvor forskellige engle, mestre og stjernevæsner indlejrer og integrerer de forskellige diamantenergier i mine chakraer og min aura, som aktiverer diamantlysekoderne i mit energifelt. For hver initiation sker der en udrensning i den fysiske krop, som tillader mit system at tage mere og mere lys ind og integrere flere og nye energier.

Spirit viste mig allerede ved min første indvielse i ”The blue light diamond energy (den blå diamantenergi),  at der findes 12 diamantenergier, som hver især er knyttet til de 12 guddommelige stråler samt disse strålers kvaliteter og tilhørende mestre og engle. Samtidig er de knyttet til specifikke steder på Jorden, hvor energien er særlig koncentreret.  Der findes ikke så meget konkret viden om de 12 diamantenergier, da der endnu ikke er ret mange mennesker og åndelige kanaler, der kan se og fornemme dem, eller bliver gjort bekendt med dem af spirit.  

Nogle af de indvielser jeg har fået har været herhjemme i DK, andre på rejser i udlandet som fx i foråret på min rejse til Kreta ved mit besøg i sandhedens tempel. Et æterisk tempel i bjergene, hvor Moder Maria indviede mig i den grønne diamantenergi.

En del af min opgave som lysarbejder på Jorden er at være kanal for de forskellige diamant og krystalenergier blandt andet ved, via konkrete energiindvielser, at give dem videre til andre lysarbejdere på Jorden, som kan rumme og holde energierne og sprede dem på Jorden via deres energisystem og i forskellige former for energi og lysarbejde som fx healing, kanalisering m.m.

Det er blandt andet det, der foregår på modul 6 på min uddannelse til Divine Master Healer.

Næste hold starter i februar 2020. og du kan læse meget mere om uddannelsen HER

 

Kærligst

Louise Camille