Aktiver din diamantlyskrop med højfrekvente diamantenergier


 
De sidste år er jeg af spirit løbende blevet initiereret i en række ekstrem højkfrekvente diamantenergier både på mine lysrejser og herhjemme. Jeg har i alt modtaget initieringer i 9 smukke diamantenergier.
 
Jeg har ind til nu kun formidlet alle diamantenergierne videre som initieringer og aktiveringer på min Divine Master Healer uddannelse.
 
Men Jeg har nu valgt at gøre dem tilgængelig for dig, der ønsker at integrere disse magiske energier i dit energisystem og vække dine egne iboende diamantlyskoder, som opgraderer din lyskrop og vækker dit sjælspotentiale.
 
Diamantenergierne er knyttet til den ny tid og en højere bevidsthed, også kaldet Diamantbevidsthed.
 
Diamantenergierne er højfrekvente energier som sendes fra forskellige områder, planeter og civilisationer i universet til
Jorden, som gør det muligt for os mennesker at stige i bevidsthed, også kaldet acsension/opstigning.
 
Disse smukke energier består dels af en række energilyskoder, dels bølger af energi med hver deres farvefrekvens og kvalitet, som har til formål at vække vores egne indbyggede diamant og krystalkoder, som er indlejrede i vores menneskelige DNA og energifelt.
 
Disse iboende koder har ligget i dvale i mange tusinder siden af år, formentlig siden Atlantis, og har ventet på at blive aktiveret. Det bliver de nu, hvor vi er klar til at træde ind i den ny tid, og dermed stige i bevidsthed. Der sker således en aktivering af vores egen diamantlyskrop.
Spirit viste mig allerede ved min første indvielse, at der findes en række forskellige diamantenergier, som hver især er knyttet til de 12 guddommelige stråler samt disse strålers kvaliteter og tilhørende mestre og engle. Samtidig er de knyttet til specifikke steder på Jorden, hvor energien er særlig koncentreret.
 
Diamantenergierne er knyttet til tre diamantgrids, et kosmisk, et sjæleligt og et jordisk, alle i æterisk form, dvs., det består af energi i form af højt vibrerende lyskoder, som tilsammen udgør en helhed for integrering af diamantbevidstheden og aktivering af diamantlyskroppen.
 
Det kosmiske diamantgrid befinder sig æterisk i universet og er knyttet til forskellige dimensioner,
galakser og civilisationer. Det er et netværk af frekvenser og lyskoder, knyttet til en række forskellige engle, opstegne mestre og stjernevæsner, som særligt arbejder med disse energier.
 
Det sjælelige diamantgrid er det grid, vi selv bærer i os som inkarnerede lysvæsener på Jorden, og som vi i denne tid begynder at aktivere i vores lyskrop. Diamantenergierne er således allerede indlejret i vores lyskrop og hele vores DNA og venter blot på at blive aktiveret.
 
Det jordiske diamantgrid er indlejret som et æterisk netværk i selve Jorden. Dette grid er forankret på særlige højfrekvente steder på jorden, hvor det er centreret og udspringer fra. Fra disse punkter er det forbundet til resten af jorden via jordens indre energilinjer også kaldet leylines.
 
Disse linjer løber på kryds og tværs over hele jorden og det er via disse særlige energilinjer, diamantenergierne spredes og bidrager til jordens energetiske opstigning.
 
For at dette kan ske, er der brug for inkarnerede sjæle på jorden til at hjælpe diamantenergierne
med at blive forankret på jorden, og dette sker via aktiveringen af vores egen diamantlyskrop.
 
Når du bliver initieret i de kosmiske diamantenergier aktiveres dine egne iboende diamantkoder, og på den måde forankrer du dem på jorden, fordi du nu har aktiveret disse koder i din lyskrop. Du bliver således bærer af de aktive diamantkoder og er på denne måde med til at forankre diamantenergierne på jorden.
 
Som bærer af diamantkoderne aktiverer du således det jordiske diamantgrid alene via din energetiske frekvens. På denne måde er du bindeled mellem himmel og jord og understøtter både din egen og jordens opstigning i lyset.
 
Diamant initieringerne består af 9 lydfiler kanaliseret direkte fra spirit med de forskellige diamantenergier, der alle aktiverer din diamantlyskrop og genvækker dine diamantlyskoder, der hjælper dig i din opstigningsproces.
 
Du modtager desuden et kompendie med en uddybende beskrivelse af diamantenergierne, deres energier, frekvenser og indvirkning på dine chakraer og dit energifelt.
 
Derudover får du, når du køber dette kursus, en bonushealing med diamantenergierne, som renser, healer og clearer hele dit energifelt.
Du får det hele tilsendt på mail, og det er naturligvis dit til evigt eje.
 
På den måde kan du nemt og bekvemt modtage de forskellige diamantaktiveringer i dit helt eget tempo.
 

Kærligst

Savannah Moon