Divine feminine integration- Birthing the new Earth.

I de sidste mange tusinder af år har vi på Jorden været præget af en patriarkalsk dominerende maskulin energi med fokus på kontrol, manipulation, begær, knoklen og magt baseret på ego og de lavere mentale lag i os, men tiden er nu endelig kommet til et større skift i den kollektive bevidsthed på Jorden, som er med til at føre menneskeheden ind i den nye gyldne tidsalder.
 
Dette skift i bevidsthed sker gennem de sjæle, der nu er klar til at heale deres egen indre distorted maskuline energi og integrere den ny tids energi- den guddommelige feminine kraft i dem selv. Den feminine kraft baner vejen for en helt ny måde at være i verden på. En omfavnende, medfølende alkærlig kraft, som hjælper os med at slippe vores egen indre kontrol, knoklen og egoet.
 
Den feminine væren ER mere end den gør. Den er rummelig, tolerant og ved, at alting skabes ud af det enkelte NU i tillid til universet og egne iboende manifestationsevner.
Den presser ikke, skubber ikke, forcerer ikke og kontrollerer ikke, men hviler i tillid til, at alt er præcis som det skal være og at livet udfolder sig præcis, som det skal uden at skubbe og mase eller forsøge at kontrollere sig selv eller andre.
 
Både mænd og kvinder indeholder både det guddommelige maskuline og feminine i sig og den ny gyldne tid handler om at balancere disse to sider i sig selv og skabe en indre guddommelig forening af disse to smukke iboende kræfter.
Når den feminine energi integreres i vores bevidsthed og og i kroppen, heales den gamle negative maskuline energi og der skabes plads til en indre forening, hvor gøren og væren afbalanceres og livet skabes fra det enkelte nu.
 
Den feminine intuitive del af os selv balanceres med den maskuline vilje og handlekraft, og deraf udspringer vores væren i verden på en ny harmonisk måde.
Vi handler herefter mere ud fra hjertet og sjælens visdom og indre guidance og intuition og omsætter disse til konstruktive handlinger over for os selv og andre.
 
På denne måde opstår også en ny og afbalanceret måde at manifestere vores ønsker og drømme på, fordi de er baseret på indre visdom, og tillid og en skabelse indefra og ud.
Behovet for kontrol og manipulation og knoklen ophæves dermed og vi kan leve i langt mere harmoni og fred med både os selv og andre og alt hvad der sker i den ydre verden.
 
Den feminine energi eliminerer frygt og har “hjemme” i hjertet, hvorfra den guddommelige kraft strømmer igennem og beliver den på jorden via kærlige tanker, følelser og handlinger til gavn for os selv og andre.
Det er denne smukke kraft, der lige nu er så vigtig at integrere i fødslen af den nye jord i den ny gyldne tid for at opnå indre harmoni, balance og fred.
 
Dette sker via bevidst integration i os selv og ved at integrere den i krop sind og hjerte og i hele energisystemet. Vi må nu overgive os til denne kraft for at skabe helhed og balance i os selv og på Jorden.
 
Under mit 6 mdr. lange ophold i Ægypten i 2021 blev jeg på et tidspunkt kontaktet af Maria Magdalene, en af de smukke feminine gralsbærer af den ny gyldne tid.
Hun viste mig hvordan, vi alle kan integrere den feminine energi i hjertet og samtidig heale vores egen gamle maskuline del af os selv, og på den måde skabe indre balance og forening.
 
Og efter er besøg i Gizapyramiderne på Lion Gates dagen d. 8.8. oplevede jeg efterfølgende en kraftuld æterisk fødsel af den feminine kraft- det gyldne barn, som er den den ny tids bevidsthed, og det stod klart for mig, at denne energi nu må integreres fuldt ud i krop og sjæl førend, vi kan være gralsbærere af den ny gyldne tid og skabe den nye Jord.
 
Jeg kanaliserede herefter et smukt healings og integrationsforløb med feminine energier af en række smukke mestre og gudinder som Maria Magdalene, Isis, Hathors, Kuan Yin, Sekmeth, Lady Nada, Gaia m.fl. .

Forløbet består af følgende:

 
✔ integration af egen hellige feminine gral.
 
✔Healing af af det gamle maskuline.
 
✔ Indre centrering og forankring af den feminine energi.
 
✔ Aktivering af feminin livskraft og magi – en stærk aktivering af den indre præstinde.
 
✔ Åbning af den indre feminine kraft – skabelse, kreativitet og seksualitet – healing af harachakra.
 
✔ Åbning og udfoldelse af den feminine rose i hjertechakraet – den guddommelige kærlighedskraft.
 
✔Kropsliggørelse og forankring af den feminine kraft i egen krop og på Jorden.
 
✔ Healing af feminine slægtstraumer, individuelt og kollektivt.
 
✔ Æterisk fødsel af den feminine energi – the golden child.
 
Forløbet er udelukkende til dig, der også føler dig kaldet som feminin gralsbærer i den nye gyldne tid, og som er klar til en dybdegående healing og transformation af dine indre feminine og maskuline energier.
Forløbet ligger klar til dig i en lukket facebookgruppe og består af en række optagede live kanaliserede guidede healinger, initieringer og aktiveringer med de smukke gudinder og feminine indstrømninger.
 
Du kan således følge forløbet i lige præcis dit eget tempo og du har naturligvis adgang til det altid. Du kan derfor også arbejde dig dybere og dybere ind i energierne ved at gennemgå forløbet flere gange . Hver gang åbner for de dybere lag af de feminine aspekter i dig.
 
Pris 1.499 kr.
 
Hvis du mærker, at du også er den ny tids feminine gralsbærer og at dette forløb er til dig, skal du blot overføre 1.499 kr. kr via MP 24 64 36 62. og anføre “Divine feminine” i kommentarfeltet.
 
Du modtager herefter linket til at deltage i forløbet og kan gå i gang med det samme.
 
Kærligst
Savannah Moon.