En ny og bedre verden

Vi står lige nu midt i et gigantisk skifte på Jorden og hele menneskeheden. Vi bliver mere end nogensinde før tvunget til at se os selv og hinanden i øjnene og stille spørgsmålstegn ved måden, vi lever på, måden vi er over for os selv og hinanden på, og måden vi har bygget vores samfundsmæssige strukturer og systemer på.

Er de baseret på kærlighed eller frygt?

Gavner de os eller holder de os nede?

Er de sociale normer og de samfundsskabte regler og kasser udviklende eller afviklende for den enkeltes udfoldelse af unikt kreativt potentiale ?

Behandler vi alle levende væsener og organismer ordentligt, eller styres vi af frygt og egoets begær efter magt, profit, status og kontrol ?

Er vi grundlæggende styret af hjertet og sjælen med tiltro til og erkendelse af vores eget iboende unikke potentiale, gaver og evner, eller følger vi de ydre verdens normer og direktiver af frygt for ikke at passe ind?

Fordeler vi ressourcer ligeligt, eller er de forbeholdt nogle frem for andre ?

Det er sådanne refleksioner, der lige nu er gavnlige og nødvendige, hvis vi vil bryde med den gamle verden og skabe en ny og bedre verden.

En verden baseret på kærlighed omsorg, tiltro og respekt for hinanden og alt levende, eftersom vi alligevel alle er ét.

En verden der understøtter udfoldelsen af det enkelte menneskes unikke gaver og bidrag til jorden og menneskeheden. 

Ud fra visheden og erkendelsen af, at vi alle er ligeværdige fantastiske individer, som i sig bærer et helt unikt guddommeligt lys og et sjælspotentiale med særlige gaver og talenter, som på sin egen vidunderlige måde ønsker at manifestere sig i verden, og dermed er et uhyre vigtigt bidrag og en vigtig og uundværlig brik i det store puslespil. 

Den nye Jord, den nye gyldne tid kalder på nye værdier og perspektiver, hvor mennesket ledes indefra og ud, frem for udefra og ind. 

Tiden er inde til, at vi hver især tager vores egen iboende guddommelige kraft tilbage og lever fra hjertet og sjælen, hvorfra vi er ét med alle andre og derfor som en helt naturlig del af vores væren behandler hinanden derefter.

Skiftet må og skal komme indefra os selv. Ikke fra den ydre verden, ikke fra politikere eller andre magthavere, men fra den enkeltes eget hjerte, hvori det guddommelige lys allerede stråler og lever, som en uendelig kraftfuld flamme, der nu skal have lov at vokse sig større og stærkere, så dets lys kan sprede sig ud på hele Jorden og i menneskeheden.

Det er netop dette vigtige lys. der nu må aktiveres, så de mange lys kan smelte sammen til en enhed, et fælles hjerte og skabe en ny og bedre verden.

Lad dit indre lys stråle smukke sjæl, verden har brug for det.

Kærligst

Savannah