kanalisering af Ærkeenglen Faith

Ærkeenglen  Faith er en de engle, der har guidet mig til at bruge mine spirituelle evner og til at undervise og formidle dem til andre. Hun er Ærkeengel Michaels twinflame og feminine modstykke. Hun har den samme power og kraft og som Michael, og hjælper bl.a. spirituelt søgende samt spirituelle lærere og ledere med at træde ind i deres egen guddommelige power og kraft.

Følgende kanaliserede budskab er fra Faith til især de kvinder, der ønsker at udvikle deres spirituelle evner og lederskab på jorden;

 

“I kvinder har altid haft en enorm magt bundet op på mystik, visdom og magi. I mange år er I blevet straffet for jeres magiske kunnen i form af healing, trolddom, hekseri og lignende. Men disse tider er overstået nu.

I lever i en ny tid, hvor det er tilladt at stå frem og vise hvem I er og hvad I kan.

 

Der er derfor ingen grund til at gemme på disse magiske evner længere. Det er tid til at stå frem og vise verden og hele menneskeheden, hvad disse evner kan bringe af lys og kærlighed til jorden og dens befolkning.

 

Jeg opfordrer jer til at bruge disse evner til gavn for menneskene og planeten jorden. Der er brug for at, der spredes lys i mørket. Der er brug for at planeten jorden heales og at menneskene på den oplyses og opløftes i lys og kærlighed . Dette, for at skabe lys i mørket, dette for at oplyse i stedet for at mørklægge. Dette for at bekæmpe de mørke kræfter med lyset og kærligheden .

 

I mennesker indeholder langt flere kræfter end i nogensinde bliver klar over. De er blot gemt væk pga. århundredes jagt og afstraffelse af brugen af magiske kræfter. Men vid at disse kræfter er naturlige og at I alle ejer dem. De er blot gemt væk lukket inde, og holdt nede.

 

Flere og flere vågner op nu og mærker disse iboende kræfter. Flere og flere mærker dem og ønsker at bruge dem fordi de er sande, de er naturlige, ikke mindst fordi de føler et kald til at bruge dem. Dette er en del af den nye tids evolution og revolution . Flere og flere vågner op. Flere og flere vækkes fra mørket og kigger op mod lyset. Dér ser de sandheden den guddommelige kilde, som vi alle er skabt af og kommer fra.

 

Derfra hvor vi alle er elsket og værdsat. Derfra hvor vi alle er ét . Flere og flere vågner op og indser dette, og dette vil gavne jorden og menneskeheden,  da denne opvågnen bringer endnu mere lys og kærlighed og håb for jorden og menneskene.

Vid at hvor der er mørke, er der også lys, hvor der er had, er der også kærlighed, hvor der er krig, er der også fred. Hvor der er sult og fattigdom, er der også overflod og rigdom. Disse er alle blot kontraster.

 

Alle er de konsekvenser af valg menneskene tager, valg om enten at leve i mørke, frygt , mistillid, had og fordømmelse eller i lys , tillid , kærlighed og tolerance. Dette er menneskets valg, der træffes hver dag. hver dag kan I vælge, om I vil leve i mørket eller i lyset, om I vil have mistillid eller tillid. Hvad end I vælger vil forme jeres liv, forme andres liv på jorden. Mørke og frygt skaber mere mørke og frygt , lys, kærlighed og tillid skaber mere lys og kærlighed på jorden.

 

Det er derfor et vigtigt valg, hver enkelt menneske står med hver eneste dag, da den enkeltes valg ikke alene har konsekvenser for denne men for resten af befolkningen på planeten jorden. Jeg opfordrer derfor hver enkelt om at stoppe op hver dag og foretage et valg mellem lys og mørke, mellem had og kærlighed mellem mistillid og tillid. Og vid at netop DIT valg påvirker både dig selv men også din næste. Vælg lyset og der vil blive lys. Vælg kærligheden og der vil blive kærligt, vælg tillid og der vil skabes tillid. 

 

Du er på jorden for at leve i lys , kærlighed og tillid i samklang med den guddommelige kilde. Du er her for at leve et liv i kærlighed og overflod. Du er skabt i kærlighed. Men da du er et menneske, er du udstyret med en krop og et ego, der ofte overtager kontrollen og skaber frygt. 

 

Derfor er det vigtigt, at du hver dag forbinder dig med dit eget indre lys. Det lys der ved, at du er bestemt til at 

leve i lys og tillid.  Det lys der kender din sjæl og dit sjælsformål. Din livsvej på jorden. Forbind dig med din sjæl og du vil aldrig mangle svar . Forbind dig med dit lys og du vil aldrig mangle kærlighed og tillid. Forbind dig med din sjæl og du vil kende din vej”.

 

Ærkeenglen Faith