Mørket i det menneskelige hjerte

Kanaliseret budskab fra Moder Maria – af Louise Camille

”Alle børn fødes som små engle med rene, lysende hjerte, åbne, nysgerrige og fuld af forventning til verden. Men efterhånden som de vokser op, farves denne renhed og dette lys af mørke. Mørke fra andre menneskers hjerter. Mørke fra menneskehedens hjerte, som har vundet magt i gennem årtusinder af år. Dette iboende mørke er skabt af det menneskelige ego, der kun ønsker sig ydre ting som magt, penge, ejendom og materielle ting. Et mørke skabt af det menneskelige ego, der vil have mere og mere.

Disse mørke kræfter har gennem mange årtusinder overtaget og slukket lyset i menneskehedens fælles hjerte og i de enkelte menneskers hjerte. Et mørke, der er nedarvet gennem generationer og gået i arv fra menneske til menneske, og som har sat sig som en sugende parasit i de ellers rene og lysende hjerter, som de var i tidernes morgen, i begyndelsen, hvor alt var lys, kærlighed, renhed og klarhed.

Kæreste barn af lyset, du bærer nu dette mørke i dit hjerte i form af sorg, smerte, vrede, bitterhed og længsel. Alt sammen skabt og nedarvet gennem generationer, fra slægt til slægt, fra menneske til menneske, fra barn til barn, fra hjerte til hjerte.

Mørke, der er skyld i krig, totur, terror, vold, vrede, angst, sult og fattigdom. Mørke, der har fået menneskene til at foretage handlinger baseret på frygt frem for kærlighed. Menneskelige valg, foretaget ud fra egen nytte og ikke i overensstemmelsen med helheden og fællesskabet.

Ego er lig med frygt og angst. Angst for det ukendte, angst for det, der er anderledes og fremmed. Angst for at der ikke er nok til alle. Dette mørke, som stille har sneget sig ind i menneskers hjerte, har gjort, at de fleste mennesker føler sig alene og føler sig adskilt fra deres egen sjæl, fra Gud, fra Universet. Men intet kunne være længere fra sandheden.

Kæreste barn, du er som alle andre barn af lyset. Mørket i dit hjerte har blot gjort, at du har glemt, at du i dig bærer lyset og kærligheden, som du er skabt af. Mørket har gjort, at du er kommet på afveje, væk fra din sjæl og uden forbindelse til dit hjerte, hvor lyset i dig bor.

Måske har du undertrykt dit eget lys i mange år for at leve op til alle de ydre krav, du som menneske på Jorden er omgivet af. Men inde i dig, i dit hjerte, bærer du stadig dit eget smukke lys. Renhedens og kærlighedens lys, som du kan vælge at tænde. Du kan vælge at lade det stråle og skinne som en sol i hjertet. Du kan vælge lys frem for mørke, kærlighed frem for frygt, tillid frem for mistillid. Du kan vælge at åbne dit smukke, hellige hjerte og besejre mørket i dig selv med dit eget strålende lys.

Når du tænder dit eget lys og lader det stråle i verden, er du helt automatisk med til at hjælpe andre med at tænde deres lys. Du er med til at vække andres hjerter og på den måde skabe ringe af lys i verden og ud i menneskehedens fælles hjerte, som via alle de strålende lys fra mange menneskers hjerter sammen besejrer det kollektive mørke på Jorden og i mennesker.

Jo flere mennesker der vælger kærlighed, jo flere mennesker der tænder for deres lys, jo bedre, stærkere og hurtigere besejres de mørke kræfter, som ligger indlejret i menneskers tanker og mentale lag. Det er via disse mentale lag, mørket har sin magt og tager styring over menneskene. Derfor spiller du mit barn en vigtig rolle i Jordens og menneskehedens opstigning og oplysning, fordi hvert enkelt hjertelys, hver enkelt sol i det indre er med til at kaste lys over skyggerne og eliminere mørket.

Den første og vigtigste måde du kan bidrage til dette på er ved at besejre mørket i dig selv, kaste lys på dine egne skygger og give slip på de negative energier i dig selv mentalt, følelsesmæssigt, kropsligt og på celleplan. Slippe sorg, angst, smerte, uværdighed, vrede, bitterhed og begær.

Når du healer dine egne sår, skaber du renhed og klarhed i hjertet. Du skaber plads til lys. Lyset fra Universet. Jo mere lys du skaber plads til og kan indtage, jo renere, klarere og mere lysende bliver du, og jo mere lys du bærer i dig, jo mere lys kan du sprede til dine omgivelser og i verden. Jo mere du vælger kærligheden til og åbner dit smukke hjerte, jo mere kærlighed kan du sprede i verden.

Så tænd dit lys mit barn og lad det stråle som en lysende sol i dit indre. Vælg kærligheden og lad den skinne fra dit hjerte ud i menneskehedens hjerte. Thi det er således mørket i dig og alle mennesker besejres”.

Moder Maria.