Nye magiske indstrømninger fra Neptun

Magiske indstrømninger fra Neptun lige nu

Den ny tids planetare energier fra planeterne Uranus, Netptun og Pluto begynder stille og roligt at røre mere og mere på sig og åbne for indstrømninger til jorden, som især kan mærkes af meget højsensitive sjæle.

Sjæle, der har sagt ja til at arbejde med den ny tids højere frekvenser og være med til at formidle dem på jorden via deres energisystem. Disse indstrømninger kan mærkes som svimmelhed og en følelse af at være svævende og miste jordforbindelsen samt ikke at kunne se og tænke klart i en periode, hvor alt synes at være kaos.

Det er derfor ekstra vigtigt at være groundet lige nu og i den kommende tid, hvor flere og flere af disse planeters frekvenser vil strømme ind til os på Jorden og hjælpe os med at transcendere vores energi og med hele overgangen fra gammel til ny tid.

Vi er med andre ord under gevaldig ombygning og omstrukturering lige nu, hvor vi alle gør os klar til modtage, integrere og leve fra de højere dimensioner og frekvenser.

Disse tre planeters energier og frekvenser er ekstremt høje og fine i vibrationerne og hjælper os med at fintune vores psykiske sanser og intuition og åbne mere op for vores sjælelige visdom. De er ligeledes knyttet til de højere guddommelige stråler dvs. 8-12 stråle, som netop nu er aktive, som en del af det, at vi alle står i denne ofte udfordrende overgang mellem det gamle og det nye.

Efter at have arbejdet med frekvenserne fra Uranus i et godt stykke tid, hvor blandt andet stjernegruppen Asterians, som jeg samarbejder med, er tilknyttet, har jeg netop været i kontakt med Neptun og dens helt ufattelige smukke høje vibrationer.

Neptun er utrolig en smuk feminin energi, en højere oktav af Venus, og er netop knyttet til den ny tids feminine energi. Neptuns frekvenser hjælper med at vække den intuitive del af os selv. Den del af os, der er knyttet til at bruge vores sanser ved at mærke, føle, se og fornemme fra hjertet og sjælen og agere derfra med vores sjælelige visdom.

Ifølge græsk mytologi er Neptun også Poseidon, havets hersker. Neptuns er netop knyttet til elementet vand, som er vores følelser, intuition og sanseverdenen. Fysisk er Neptun tæt forbundet til pinealkirtlen (Det tredje øje), til vores nervesystem, vores chakraer og aura, som netop er her vi sanser, mærker og opfanger energier.

Frekvenserne og energierne fra denne højtvibrerende planet stimulerer og aktiverer den del af os selv, som er villig til at give ubetinget til andre mennesker uden at forvente at få noget igen. Det er den altomfavnende og altopofrende sjælskærlighed og det lys, som vi i bund grund er her for at give.

Den frigør os fra det ydre, fra materialisme, fra egoet og den lavere del af personlighedens frygt, mangel og begær minder os om vores højere sjælsformål, nemlig det, at bidrage, give og dele ud af vores indre lys og af vores sjæls talenter, evner og gaver til gavn for hele menneskeheden og ikke bare os selv.

Og det er ikke tilfældigt, at jeg særligt mærker og får kontakt til Neptuns energier nu.

Dette sker hver gang jeg har kanaliseret et kursus en uddannelse o. lign. hvor jeg af Spirit får at vide, at vi skal arbejde med bestemte energier.

I tiden op til det pågældende kursus begynder de selvsamme energier at kontakte min sjæl og integrere sig, så jeg bliver klar til at give dem videre. Det er ret magisk og forunderligt, og jeg undres hver gang, selvom jeg efterhånden ved, at det er forventeligt.

Lige præcis energierne fra blandt andet Neptun og de øvrige højere planeter er nogle af dem, vi skal arbejde med, sammen med en lang række af andre stjerneenergier og stjernevæsener på mit online kursus Advanced Starseed Activation Program, som starter 2.  marts.

Og hvis du som sensitiv sjæl og lysarbejder mærker, at du er kaldet til at arbejde med at modtage, integrere og være bærer af disse ekstremt høje frekvenser, som matcher den ny tids energier, så kan du til og med på fredag d. 21. kl. 12.00 tilmelde dig kurset til næsten halv pris!

De første dedikerede lysarbejdere og sjæle har allerede hapset deres plads på holdet. De er alle, bevidst som ubevidst, knyttet til flere af disse planetare energier og stjernervæsener.

Mærk godt efter om du også er en dem, hvis sjæl kalder dig til dette højere samarbejde nu.

Kærligst

Louise Camille

Du kan læse meget mere og tilmelde dig kurset her