Vågn op Tornerose – din tid er kommet

De kommende sidste måneder af 2019 er energimæssigt et stort vendepunkt for hele Jorden og for menneskeheden.

Med den netop åbnede første store 10.10 energiportal og de kommende portaler 11.11., 12.12 og vintersolhverv d. 21. 12, Sker der helt ufattelig store energiskift, som påvirket Jorden og menneskeheden i en særdelse positiv retning.

Det er et skift fra gammel tid til ny tid. Et skift fra maskulin, negativ, tung og mørk energi til en mere feminin, medfølende, lys, let og kærlig energi.

Det er NU lyset endelig bryder igennem og menneskeheden kan begynde at ånde lettet op efter at vi i generation efter generation, og i inkarnation efter inkarnation har levet i et mørke, der har blokeret vores udsyn og vores evne til at se klart.

Blokeret vores evne til at føle ægte og sand kærlighed,  fred og harmoni i hjertet og leve i ét med Jorden, mennesker, dyr og alle levende organismer på Jorden, der tilsammen er én stor levende og åndelig organisme skabt af universet, af Gud, af lyset, Kilden. Hvad end du kalder det.

Dette enorme kosmiske skift, der ske netop nu er kulminationen på årtusinders mørke, som har hvilet som et tungt åg over hele planeten, over menneskene og alt levende, som nu endelig begynder at forløses og opløses af det lys, som altid har været til stede og som takket være vores forfædre og alle de mestre, der har gået på Jorden foran os og vist vejen, nu endelig bryder igennem og langsomt opløser mørket og stille og roligt vækker de hjerter og de sjæle, der er klar til at leve i lyset og gå den samme vej som årtusinders mestre og forfærdre, guder og gudinder har gået før os.

Jesus, eller Jeshua, som han blev kaldt, er sammen med Maria Magdalene to af vores tids største kærlighedsmestre, som inkarnerede på Jorden som et modsvar til det mørke, der langsomt har fundet vej ind i de menneskelige hjerter. Jeshua var og er stadig et udtryk for guddommelig maskulin energi og Magdalene for guddommelig feminin energi, som i samklang med hinanden skaber den fuldendte kærlighed og harmoni på Jorden og i menneskeheden.

Disse to fantastiske lærermestre prædikede hverken kristendom eller nogen anden religion. De prædikede kærlighed.

Deres budskab var kærlighed og en bøn til menneskers hjerte om at vende blikket indad og tænde, det hellige, unikke lys, der bor i hver eneste mand og hver eneste kvinde på Jorden, og som tilsammen udgør den smukkeste balance i vores væsen og energimæssigt på hele Jorden.

Det lys hvorfra sjælen lever og ånder. Det lys som i sig bærer Altet, en forlængelse af Kilden, den altomfavnende kærlige kraft i universet, som også bor i hvert enkelt menneske.

Det lys, der hos størstedelen af mennesker i årtusinder har været slukket, undertrykt og holdt nede af egoets kræfter. Af mørket. Af en negativ egobaseret maskulin energi, der når den alene dominerer, giver sig udslag i ubalancer i mennesker og alle levende organismer på Jorden.

Det er dette mørke, der som en usynlig kraft, gennem årtusinder har fortæret alt det smukke lys og al den kærlighed og harmoni, Jorden oprindelig bestod af.

Et jernbælte der har ligget rundt om Jorden og holdt menneskene i et jerngreb af frygt og angst. En gennemsyrende og gennemborende energi, der stille og roligt har fundet sin vej ind i Moder Jord og i menneskenes hjerter og skabt lidelse, smerte og tilstande af angst, frygt, had, bitterhed og jalousi.

En energi som har styret energien på Jorden i retning af en altovervejende maskulin dominans, som har præget vores verden gennem mange tusinder år.

En energi, der har gjort, at vi har skabt et samfund, hvor vores oprindelige tilstand af glæde, kærlighed, tryghed, tillid og nysgerrighed, vi bliver født ind i livet med stille og roligt er blevet glemt og undertrykt dybt inde i vores egen væsen.

Dybt inde i vores hjerter, hvor mørket langsomt snigende som en tyv i natten har fodret egoet og overtaget denne naturlige tilstand af lys. Sjælens tilstand. Vi har lukket ned for sjælen og i stedet for at stole på den indre medfødte tilstand, har vi lyttet til egoets dominerende kræfter, som har fyldt med os med mørke, frygt og angst.

Men nu sejrer lyset over mørket og energien på hele Jorden begynder for alvor at skifte til en højere frekvens. En højere vibration som løsner og forløser mørket i alle afkroge af Moder Jord og i menneskenes hjerte.

Netop nu tændes det indre hellige lys i menneskets hjerte, der så længe har været slukket, eller i hver fald ikke har fået ilt til at vokse og brænde igennem egoets negative kræfter.

I dag og hver dag fremover er derfor i sandhed en festdag. En milepæl i menneskehedens åndelige evolution, hvor mange sjæle vågner og mærker, at deres eget indre lys begynder at tændes. Mærker, at de inderst inde længes efter et mere glædesfyldt, kærligt, fredeligt og harmonisk liv på Jorden.

Især de gamle sjæle, der har været på Jorden siden tidernes morgen, vågner nu.  De sjæle, som har set det hele og mere til, og som nu husker deres oprindelige tilstand, deres oprindelig mission på Jorden, nemlig det, at hjælpe med præcis det energiskifte, der sker lige nu. Skiftet fra fastlåst, stagneret og negativ energi i 3. dimension til en højere frekvens og et liv i lyset, glæde, kærlighed i 5. dimension.

Et skift, der på sigt gør, at vi ikke længere bekriger hinanden, udøver vold, terror, slår hinanden ihjel og konkurrerer med hinanden, fordi vi er bange for, at der ikke er nok til mig og mine. Fordi vi ikke respekterer forskellighed i race, køn, religion, livsstil og livsførelse, fordi forskellighed og det fremmede gør os bange og utrygge i stedet for nysgerrige. Fordi vi udelukkende er optaget af mig og mit, frem for dig og dit og af vores.

Jorden ejes ikke af og tilhører hverken dig eller mig. Jorden er en gave, du og jeg har fået foræret, som et smukt og kærligt sted at leve i samklang med alt levende. Naturen, dyrene, mennesker.

En levende organisme og et væsen, der forsyner os med alt det, vi ønsker os og mere til, hvis vi vil. Vand, ilt, sol, planter, blomster, krystaller, mineraler m.m. Alt hvad et menneske har brug for, for at leve.

Men i stedet for at værdsætte denne smukke gave, som vore forfædre gjorde det, har vi gennem århundrede misbrugt og ødelagt Jorden, forurenet den og svinet den til for egen vindings skyld. Alt sammen på grund af egoets trang til at deltage i den store forbrugsfest, som dominerer store dele af den vestlige verden, hvor mere vil have mere, og materielle ting er blevet statussymboler på menneskets værd.

Vi har sat lighedstegn mellem social status, penge og materielle goder i forhold til hvor meget det enkelte menneske er værd og ikke mindst værdig til omgivelsernes anerkendelse og respekt.

Mennesket måles og vejes og anerkendes ene og alene på deres aktiviteter og præstationer og mængden af og prisen på materielle ejendomme.

Vi er kun noget i kraft af vores ydre omstændigheder og alt det, vi stolte kan vise frem til omverdenen for at høste anerkendelse og fylde det indre hul af tomhed og angst op med en kortvarighed og falsk fornemmelse af at være god nok.

Og se blot resultatet! et samfund hvor både børn og voksne er stressede, angste og bange for ikke at være gode nok, fordi de hele tiden måles og vejes på deres ydre præstationer og ikke på deres unikke væsen og kvaliteter.

Et samfund udelukkende baseret på ydre omstændigheder med komplet mangel på nærvær og tilstedeværelse, men hvor børn som voksne i stedet sidder størstedelen af tiden med bøjet nakke og glor ind i deres mobiltelefoner og Ipads i stedet for at se og mærke hinanden og den smukke Jord, vi har fået lov at bo på.

Vi har fuldstændig glemt, at hvert eneste menneske er fuldstændig unikt og ligeværdigt uagtet af social status, køn, race, og religion. Vi har glemt, at vi alle er noget værd ene og alene i kraft af vores eksistens. Glemt, at vi alle udspringer samme sted fra, nemlig fra Universet.

Vi er alle lige børn af universet, og vi er alle ét. Vi er ikke adskilte enheder, som egoet vil have os til at tro. Vi er forbundet med hinanden på et større universelt plan, som langt fra alle forstår.

Du og jeg, alle er vi hver især en unik forlængelse af universet og den altomfavnende kærlige og lysende energi det består af. Alene af den grund er du og jeg nøjagtig lige meget værd, uanset hvilken krop, køn, race eller sted på Jorden, vi som sjæl vælger at inkarnere. Du og jeg er ét. Vi er alle ét, og vi er alle forbundet med hinanden.

Når vi bekriger hinanden, bekriger vi derfor os selv. Når vi dømmer hinanden, dømmer vi os selv. Alt hvad vi gør og ikke gør imod hinanden, gør vi også over for os selv.

På den måde har vi mennesker i årtusinder holdt os selv fanget i mørket, blændet af egoets kræfter og tag i os, som har bildt os ind, at der er forskel på os, og at forskellighed må bekæmpes og undertrykkes med vold, magt, vrede, krig og terror.                  

Men tiden er nu inde til at vende disse egobaserede tendenser og tænde lys i mørket. Det er tid til en kollektiv vækkelse i menneskeheden, hvor endnu flere sjæle kan vågne op og erkende vores oprindelige tilstand af kærlighed og lys, så vi sammen kan løfte Jorden og menneskeheden til en endnu højere frekvens og vibration, hvorfra vi kan leve sammen som ét med hinanden og alle Moder Jords smukke skabninger  og levende organismer.

Wake up sleeping beauty, the light is here, your time has come to shine.

Kærligst

Louise Camille